CORTE SNIEDZ KOMENTĀRUS PAR CEĻU PAKETI

Pēdējā sanāksmē, kas notika šā gada oktobrī, CORTE konfederācija apsprieda, cita starpā, galīgas izmaiņas ES noteikumos par autotransportu, kas citādi zināmas kā Ceļu pakete. Tikšanās laikā CORTE locekļi sagatavojuši vairāk nekā 20 komentāru, kuru mērķis bija apvienot plānotās izmaiņas.

Oktobrī notika vēl viena CORTE ( Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement) sanāksme, kuras galvenā tēma bija plānotie tiesību akti attiecībā uz Ceļu paketi. CORTE pārstāvji iesniedza savus komentārus par dokumentu, kas tika publicēts šā gada 31.maijā. Priekšlikumi par izmaiņām ir Calculation Rules Working Group ekspertu darba rezultāts.

Oktobra CORTE sanāksme bija kopsavilkums par Calculation Rules Working Group darbībām. Šī grupa kopš jūnija rūpīgi izvērtēja Ceļu paketi. Mēs esam sagatavojuši vairāk nekā 20 priekšlikumu par izmaiņām,  kas var būtiski ietekmēt ES dokumenta galīgo formu, un rezultātā atbalstīt poļu un starptautiskos transporta uzņēmumus. Mēs ceram, ka mūsu komentārus atzinīgi novērtēs dalībvalstu pārstāvji  – saka Małgorzata Stocerza, INELO eksperts un pārstāve CORTE valdē.

Svarīgākais jautājums, kuram CORTE ir veltījusi īpašu uzmanību, iriknedēļas atpūtas izmantošana. Priekšlikumā ir paredzēts obligāti veikt vismaz divus regulārus un divus saīsinātus iknedēļas atpūtas laikposmus vismaz reizi četrās secīgās nedēļās.  Tomēr CORTE locekļi pamanīja, ka šāda regulēšana var radīt neskaidrības, pārbaudot vadītāja darba laika kontroli. Cits jautājums, kas praksē var radīt nopietnas problēmas, ir neskaidrības, ziņojot par robežšķērsošanu:

Pašlaik visi dienesti, pārbaudes gadījumā uz ceļa, var pārbaudīt datus par pēdējām 28 vadītāja darba dienām. Tāpēc Calculation Rules Working Group ietvaros mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka EK priekšlikums par iknedēļas atpūtas izmantošanu četru, nevis divu nedēļu laikā, var radīt to, ka kontroles laikā tās vispār netiks pārbaudītas. Vēl viens svarīgs Ceļu paketes jautājums ir neskaidrības noteikumos attiecībā uz ziņošanu par robežšķērsošanu. Nepieciešamība manuāli ievadīt šādus datus var radīt grūtības satiksmes plūsmas uzturēšanā. Šī iemesla dēļ tika ierosinātas izmaiņas, lai atvieglotu vadītāja darbu un paātrinātu valsts reģistrācijas procesu. Uzmanība tika pievērsta arī vadītāja kartes ierobežotajai ietilpībai un nepieciešamībai informēt vadītāju gadījumā, ja robežšķērsošana netiek automātiski reģistrēta. Vairāki ierosinājumi liecina par nepieciešamību precizēt un nepārprotami formulēt noteikumus, jo prakse rāda, ka gadījumos, kad rodas problēmas saistībā ar noteikumu skaidrību (gan pašiem uzņēmējiem, gan kontroles dienestiem), var rasties transporta uzņēmumiem nelabvēlīgas interpretācijas un nevajadzīgas sankcijas – teica Malgorzata Stocerza.

Visas sanāksmes laikā izteiktās piezīmes tiks nekavējoties nodotas Eiropas Komisijai. Sarunas par Ceļu paketes galīgo saturu tiks pabeigtas līdz 2018. gada jūnijam.