Itālijā obligāta paziņošana par nosūtītajiem darbiniekiem

Itālijas Darba un sociālās politikas ministrijas tīmekļa vietnē tika publicēta informācija, ka saskaņā ar dekrētu Nr. 136/23016 obligāti ir jāpaziņo par deleģētajiem darbiniekiem.

Par deleģētajiem darbiniekiem jāziņo tiešsaistē, izmantojot pieejamo veidlapu.

Sīkāka informācija par darbinieku paziņošanu kabotāžas transporta nozarē Itālijā tika publicēta šeit, kamēr vispārēja informācija par darbinieku deleģēšanu Itālijā ir pieejama tīmekļa vietnē.