Mobilumo paketas – darbas jau pradėtas

Rugsėjo 24 d. (antradienį) Europos Parlamento transporto komitete (TRAN) įvyko balsavimas dėl tolesnio Mobilumo paketo likimo.

Mobilumo paketas – balsavimo rezultatai

Visi dokumentai, už kuriuos anksčiau balsavo Europos Parlamentas per pirmąjį svarstymą, buvo perduoti tolesniam darbo etapui. Atskiri elementai buvo priimti balsų dauguma:

  • dėl vairuotojų komandiravimo kelių transporto sektoriuje – balsų paskirstymas: 28 balsavo už, 16 prieš, ir 3 susilaikė.
  • dėl maksimalaus pertraukų, poilsio, vairavimo laikotarpio – 30 asmenų balsavo už, 15 prieš, 2 susilaikė nuo balsavimo;
  • dėl patekimo į transporto rinką – 30 balsų už, 14 prieš, 2 susilaikė.

Mobilumo paketas – Trialogas

Taigi oficialiai prasideda tarpinstitucinės derybos („Trialogas“) dėl Parlamento priimtų nuostatų.

Po ilgesnės pertraukos dėl rinkimų prasidėjo galutinis etapas rengiant Mobilumo paketą. Teigiamų balsų dauguma rodo, kad po rinkimų galios pusiausvyra Parlamente mažai kas pasikeitė. Europos Komisijos pozicija, pristatyta po balsavimo Europos Parlamente, ir švelninančios nuostatos, galima sakyti, visiškai ignoruojamos. Atėjo laikas ES Tarybai, kuri, prieš priimdama sprendimą dėl tolesnio paketo likimo, surengs keletą susitikimų su Europos Komisija ir Europos Parlamentu pagal vadinamąją „Trialogą“, kad nebebūtų pratęsta teisėkūros procedūra. Tai bus paskutinė galimybė, kad Lenkijos transportui nepalankūs pasiūlymai būtų sušvelninti arba pašalinti. Lenkijos vežėjo požiūriu, šiandienos balsavimo rezultatai tikrai nėra gera žinia – komentuoja OCRK ekspertas Kamilis Wolanskis (Kamil Wolański).

Šaltinis: https://twitter.com/ep_transport