Mobilumo paketas paskelbtas Europos Sąjungos Oficialiajame Leidinyje – žinome tikslias naujų teisės aktų įsigaliojimo datas

Šiandien, šių metų liepos 31 d., buvo oficialiai paskelbtos naujos Mobilumo paketo taisyklės. Tai reiškia, kad jau už 20 dienų įsigalios pakeistos taisyklės dėl vairavimo ir poilsio laiko!

Taip pat žinome naujų reglamentų numerius:

  • ES reglamentas 2020/1054, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas 561/2006 (vairavimo ir poilsio laikas) ir 165/2014 (tachografai) – didžioji dalis naujųjų taisyklių įsigalios jau 2020 m. rugpjūčio 20 d. Ypač verta atkreipti dėmesį į privalomą vairuotojo grįžimą į bazę bent kas 4 savaites ir naujas savaitinio poilsio taisykles.
  • ES reglamentas 2020/1055, kurio iš dalies keičiami reglamentas 1071 ir 1072/2009 (patekimas į rinką) – šiuo atveju didžioji dalis taisyklių  įsigalios 2022 m. vasario mėn. Ypatingą dėmesį verta atkreipti į privalomą transporto priemonės grįžimą į bazę kas 8 savaites ir 4 dienų kabotažo draudimą su ta pačia transporto priemone toje pačioje šalyje.
  • ES direktyva 2020/1057, kuria keičiamos vairuotojų komandiravimo taisyklės – dauguma taisyklių taip pat įsigalios 2022 m. vasario mėn. Šiuo atveju ypač svarbu nustatyti, kuriais maršrutais vyksta komandiruotė, ar turėtų būti visapusiškai laikomasi kolektyvinių sutarčių ir, ar galima/negalima įtraukti dienpinigius ir vienkartines išmokas į minimalų atlyginimą.

Visą naujų teisės aktų tekstą galima rasti ES oficialiajame leidinyje:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:249:FULL&from=LT