Mobilumo paketas ir Išmanieji tachografai – corte praneša apie pastabas

Tarptautinė konfederacija The Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement (CORTE) kelintą kartą posėdžiavo Briuselyje.

Dviejų dienų susitikimas skirtas išmaniesiems tachografams, kurie nuo 2019 m. birželio turėtų būti montuojami naujuose sunkvežimiuose, bei Mobilumo paketams skirtiems pasiūlymams.

CORTE, tai viena iš žinomiausių tarptautinių transporto platformų, kuri buvo sukurta 2004 m. kelių Europos Sąjungos valstybių vykdomosios valdžios iniciatyva. Pagrindinis jos tikslas yra žmonių ir organizacijų jungimas iš Europos ir už jos ribų. Paskutinio CORTE susitikimo metu, kuris įvyko gegužės pabaigoje, ypatingas dėmesys atkreiptas į teisės aktus susijusius su išmaniaisiais tachografais. Konfederacijos atstovai pabrėžia, kad sunkvežimių gamintojams reikia bent 6 mėnesių naujoms technologijoms įdiegti. Todėl ypač svarbu greitai užbaigti darbus susijusius su naujos apsaugos sistemos rengimu, duomenų struktūra bei naujomis kortelėmis tachografams.

Tachografų bei sunkvežimių gamintojams lieka vis mažiau laiko prisitaikyti prie naujų įstatymų. Tuo pačiu, vis dar pasirodo kiti pasiūlymai dėl pokyčių. Tačiau dėl didelio sistemos sudėtingumo bet kokių modifikacijų įvedimas ženkliai grėstų naujų tachografų įvedimui nurodytu laikotarpiu. Dėl vėlavimo bet kurioje srityje gali būti perkelta tachografų paruošimo montavimui data – sako Piotr Żółty, pagrindinis ekspertas, atstovaujantis  INELO įmonę CORTE organizacijoje.

Kitos pastabos Mobilumo paketui

Susitikimo metu dalyviai taip pat aptarinėjo kitus pakeitimų pasiūlymus teikiamus prie Europos Sąjungos darbų susijusių su Mobilumo paketu. Daugiausia dėmesio skirta tachografų montavimo pareigai furgonuose ir transporto priemonėse virš 2,4 tonų bei nuostatoms dėl vairuotojų poilsio.

Vienas iš svarbiausių pakeitimų, kuris atsirado derybų metu, yra pareiga montuoti tachografus transporto priemonėse žemiau 3,5 tonų, tai būtent populiariuose furgonuose. Šis reikalavimas turėjo būti taikomas tik furgonams važinėjantiems tarptautiniame transporte, kurių svoris mažesnis, nei 2,4 tonų. Taip pat atsirado mintis atlaisvinti nuo pareigos montuoti tachografus transporto priemonėse, kurių svoris mažesnis, nei 44 tonos, kurios naudojamos kelių statybose ir transporto infrastruktūroje – prideda Piotr Żółty.

Dalyviai taip pat palietė prieštaringas nuostatas dėl vairuotojų poilsio. CORTE nariai atkreipė dėmesį į siūlomus skirtingas taisykles vairuotojams savaitinių poilsių atveju prekių ir žmonių transporte. Šiuo metu savaitinis poilsis turėtų būti įgyvendintas proporcingai bent vienas poilsis reguliarus ir vienas sutrumpintas per dvi savaites. Mobilumo pakete atsirado pasiūlymas, kad poilsiai galėtų būti išnaudojami modelyje – bent du reguliarūs poilsiai ir du sutrumpinti poilsiai per keturias savaites, tai padidintų vairuotojų darbo lankstumą. Tačiau derybų metu Europos Parlamente prašyta, kad naujas būtų būtų taikomas tik daiktų pervežimui, o iki šiol galiojęs darbo laikas būtų taikomas žmonių pervežimui.

Atkreipėme dėmesį į faktą, kad toks darbuotojų atsiskaitymo būdas sukels rimtų problemų kontroliuojant darbo laiką. Vairuotojas gali važinėti pasikeisdamas, vežti tiek daiktus, tiek žmones. Tokiu atveju labai sunku apibrėžti, kuriomis taisyklėmis vadovaujantis reikia atsiskaityti su vairuotojais dėl jų darbo laiko – aiškina Piotr Żółty.

CORTE susitikimo metu aptarta dalis pasiūlymų, kurie buvo įregistruoti deryboms. Esminis yra faktas, kad daug jų atsirado Europos transporto įmonių draugijų iniciatyva.

Šiuo metu poilsiai įgyvendinami remiantis modeliu – 45 minutės arba 15 minučių plius 30 minučių vėliausia po 4,5 valandų važiavimo. Buvo siūloma, kad pertrauka galėtų būti padalinta į 3 dalis po 15 minučių, tuo pačiu nebūtų kreipiamas dėmesys į pertrauką per dvi pirmas važiavimo pertraukas. Taip pat siūlyta, kad būtų galima nutraukti reguliarų savaitės poilsį persikeliant keltu, jeigu jo ilgis yra bent 24 valandos. Tai svarbu vairuotojams, kurie vykdo laibai ilgas keliones ir kelte praleidžia ilgiau, nei parą. Galutinis Mobilumo paketas yra visą laiką derinamas Parlamento posėdžiuose, tolygiai su tuo susiję darbai vyksta ir Tarybos posėdžiuose. Dokumentas apibendrinantis CORTE pastabas bus perduotas Europos Parlamentui dar biržely – sako Piotr Żółty.