Europos Komisija skelbia tarifų lenteles

Bendra kelių transporto taisyklių pažeidimų sunkumo klasifikacija yra dar vienas svarbus žingsnis siekiant vienodo ir visų pirma veiksmingo tarptautinės teisės vykdymo Europos Sąjungoje.

Tai yra bendras valstybių narių atskaitos taškas pritaikant savo nacionalines kontrolės ir sankcijų sistemas, stiprinant administracinį bendradarbiavimą ir užtikrinant vienodas sąlygas vairuotojams ir verslininkams.

Taigi, Reglamento (EB) Nr. 561/2006 19 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad valstybės narės informuotų Komisiją apie nacionalines taisykles dėl sankcijų, taikomų pažeidus šio reglamento ir Reglamento (ES) Nr. 165/2014 nuostatas. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad nacionalines sankcijų sistemas gali tekti pritaikyti priėmus atnaujintą pažeidimų sunkumo klasifikaciją, atsižvelgiant į naujas mobilumo pakete nustatytas taisykles.

Oficialioje svetainėje Europos Sąjunga paskelbė tarifų lenteles:

Iki šiol dar negauta informacijos iš 5 valstybių narių: Belgijos, Airijos, Italijos, Maltos ir Rumunijos.

Šiuo metu tarifų lentelės paskelbtos tik anglų kalba, tačiau pagal Reglamentą Nr. 561 jos turi būti paskelbtos visomis ES kalbomis. Tarifų lentelės yra standartizuotos ir panašios į Reglamente Nr. 2016/403 pateiktas lenteles: 

Verta paminėti, kad kai kurios valstybės pateikė tiesiogines nuorodas į nacionalinius teisės aktus (tarifų lenteles). Lentelėse nenurodytos visos bausmės, pvz. susijusios su 45 valandų poilsiu transporto priemonės kabinoje, dėl kurių dažnai klausia vežėjai, tačiau jose yra informacija apie kitas galimas ne tik finansines pasekmes. Įdomu ir tai, kad dauguma valstybių į savo teisinę sistemą dar neįtraukė bausimų už naujausius pažeidimus, pvz. vairuotojų grįžimo į šalį kas 4 savaites organizavimo  klausimo.

Apie bet kokius pakeitimus informuosime reguliariai.