Švedijos transporto agentūra pasirinko INELO įmonės TachoScan Control

IT sprendimai vairuotojų darbo laiko nustatymui, kurių gamintojas yra INELO, Švedijos transporto agentūros (Swedish Transport Agency, STA) konkurso procedūrose įvertinti aukščiausia.

Tuo pačiu Švedija prisijungė prie 19 valstybių, kuriuose Tachoscan Control remia patikrinimo tarnybas keliant saugumą kelyje ir laikantis įstatymų, taikomų vairuotojų darbo laiko nustatymui.

STA su programine įranga iš Bielsko – Bialos pasirūpins saugumu kelyje

STA, tai Švedijos Transporto agentūra įkurta tos šalies Vyriausybės 2010 metais. Jos užduotims priklauso, tame tarpe, įstatymų kūrimas ir priežiūra, kad įstatymai būtų vykdomi pagal saugumo taisykles komunikacijoje bendroje valdžioms, įmonėms, organizacijoms ir patiems piliečiams. Agentūrą sudaro ankstesni kelių, geležinkelių, oro ir jūrų transporto patikrinimo organai. Tai vyriausybinė institucija ir yra finansuojama valstybės, bet dalinai nepriklausoma. Jos tikslas yra diegti paruoštas saugumo sistemas, kurios gali būti parengtos bendradarbiaujant su privačiomis įmonėmis ir užsienio partneriais. Prie tų pastarųjų prisijungė įmonė Inelo, kaip aukštos kokybės IT sprendimų tiekėja, kurie tarnauja sunkvežimių vairuotojų darbo laiko nustatymui.

Sutartis verta 1,3 mln. zlotų pasirašyta keturiems metams su galimybe du kartus pratęsti (kiekvieną kartą dviem metams). Prieš jos pasirašymą INELO per pusę metų pritaikė programinę įrangą Švedijos patikrinimo tarnybos poreikiams. Papildomai, ji teigiamai įvertinta našumo teste, kurio esmė patikrinimas iš trijų mėnesių, apimantis šimtą transporto priemonių ir tris šimtus vairuotojų.

Agentūra su programine įranga iš Bielsko – Bialos dirbs jau nuo 2020 m. gegužės. Tachoscan Control bus naudojama tame tarpe patikrinimams įmonėse, kurios įdarbina profesionalius darbuotojus. Visos Švedijos agentūros iniciatyvos skiriamos saugumui keliuose kelti, pagal viziją „Zeroˮ, tai yra toli siekiantį planą sumažinti eismo įvykius keliuose.

Šalis, turinti didelį logistikos potencialą

Švedai parengė savo projektą siekiant eliminuoti įvykius su mirtinomis aukomis bei sunkiais sužalojimais ir šiandien yra pavyzdys pasauliui. Švedijos kelių tinklas, kuris siekia 579,564 kilometrus (tame tarpe 1,913 greitkelių) yra vienas geriausių kelių infrastruktūrų Europoje. The World Economic Forum ją įvertino 5,5 iš punktų ir tokiu būdu Švedija atsidūrė 18 vietoje pasauliniu mastu. Papildomai The World Bank pagal Logistics Performance Index nurodo Skandinavijos Karalystę trečioje vietoje tarp kitų valstybių, atsižvelgiant į logistikos rinkos potencialą tarptautinėje prekyboje. Būtent čia veikia esminiai logistikos centrai senajame žemyne, tame tarpe DB Schenker Logistics, DPDHL ar DSV. Ne mažesnę įtaką eismui keliuose turi šeimyninės įmonės, eksportuojančios prekės į daugelį Europos šalių, pvz. H&M, Volvo ar Ericsson.  Kaip matome pagal Inelo duomenis, daugiausia gaminių gabenama į Norvegiją (18%), Vokietiją (16%) ir Lenkiją (15%). Dėl visų šių veiksnių Švedija yra logistikos centras, o valstybės pietinė dalis pasižymi padidėjusiu tranzitiniu eismu, kuriame savo indėlį turi ir Lenkijos vairuotojai.

Jau 37 patikrinimo tarnybos naudojasi Tachoscan Control

Švedijos transporto agentūra kaip 38-oji prisijungs prie patikrinimo tarnybų, kurios naudojasi programine įranga Tachoscan. Dėl aukštos kokybės ir pastovaus įmonės INELO programinės įrangos vystymo, ji tampa pirmas pasirinkimas patikrinimo tarnyboms didžiausiose Europos šalyse. Programine įranga remia pareigūnų darbą iš Lenkijos, Prancūzijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Olandijos ar Danijos. Toks didelis programinės įrangos paplitimas turėtų džiuginti ir Lenkijos transporto įmones, kurios nustato vairuotojų darbo laiką su 4Trans programa. Tachoscan modulis leidžia nustatyti pažeidimus tokiu būdu, kaip juos mato patikrinimo tarnybos jau 20 Europos šalių.