Baigtas dar vienas balsavimas dėl mobilumo paketo

Šiandien TRAN komitetas nuotoliniu balsavimu priėmė mobilumo paketą be pakeitimų. Pagal ES patvirtintą planą Europos Parlamentas balsuos dėl projekto liepos mėn. plenarinės sesijos metu, šių metų liepos 8–10 d. 

Tai greičiausiai bus paskutinis balsavimas, po kurio bus paskelbtos naujos taisyklės. Tai reiškia, kad pirmieji pakeitimai, įskaitant privalomą vairuotojo grąžinimą į bazę / namus daugiausiai kas 4 savaites arba savaitinio poilsio režimo pakeitimus, gali įsigalioti jau liepos ir rugpjūčio mėnesiais.

Šaltinishttps://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200607IPR80701/transport-committee-approves-major-reform-of-road-transport-sector