Europarlamentarai perbalsavo tachografus krovininiuose furgonuose

Dar nenutilo kalbos dėl perbalsuoto Mobilumo paketo, kuris įveda svarbius pokyčius vežėjams, o akiratyje nauja revoliucija transporto srityje. Europarlamentarai išskyrus sunkųjį transportą svarsto įstatymus reglamentuojančius transportą žemiau 3,5 tonos.

Europos Parlamentas nusprendė užsiimti Reglamentu 561/2006, kurio dėka taisyklės dėl automobilių vairavimo laiko, poilsiai ir pertraukos, anksčiau taikomos transporto priemonėms, kurių leistinas bendras svoris > 3,5 tonos, dabar bus taikomos automobiliams naudojamoms tarptautiniame transporte, kurių svoris > 2,4 tonos. Tai turi būti kitas žingsnis link kelių transporto rinkos taisyklių suderinimo. Darbai susiję su aptariamais pakeitimais trunka jau kurį laiką ir apie juos buvo diskutuota per tarptautinę konfederaciją The Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement (CORTE), kurioje daugiausia dėmesio skirta pareigai montuoti tachografus krovininiuose furgonuose ir automobiliuose virš 2,4 tonos, taip pat taisyklėms dėl vairuotojų poilsio. Tiek 2019 m. sausio 10 d. pakeitimai ES Reglamente, apie kuriuos jau kalbėta Reglamente 165/2014, tiek pastarieji pakeitimų pasiūlymai 1072/2009 Reglamente dėl vežėjo profesijos vykdymo, signalizavo apie pakeitimus, kurie turi privesti iki tokios situacijos, kai darbo laiko registratoriai bus įvesti transporto priemonėse žemiau 3,5 tonos.

Pagal pakeitimus, priimtus Europos Parlamento, kiekvienoje transporto priemonėje, kurioje leistinas bendras svoris kartu su priekaba ar puspriekabe neviršija 2,4 tonos tarptautiniame daiktų transporte, turi būti įmontuotas skaitmeninis tachografas. Papildomai vairuotojas privalės turėti vardinę vairuotojo kortelę, kurioje bus registruojami visi veiksmai, tokie kaip transporto priemonės vairavimo laikas, kitas darbas, dispozicija ir stovėjimas.

Taisyklės dėl pareigos montuoti tachografus oficialiai perbalsuotos. Jei Europos Sąjungos Taryba priims Mobilumo paketą – tachografai krovininiuose furgonuose bus revoliucija tarptautiniuose gabenimuose keliais vadinamomis mažomis transporto priemonėmis. Nepriklausomai nuo to, jau dabar vykstant į vakarus Lenkijos krovininių furgonų vairuotojai privalo atsiminti, kad daugelyje Europos valstybių įstatymai reglamentuojantys vairuotojų darbo laiką yra labiau griežtesni ir jų reikia besąlygiškai laikytis, aišku taip pat automobiliams, kurių svoris mažiau 3,5 tonos. Prancūzijoje, pavyzdžiui, pagal neseniai įvestą gairių dėl darbo valandų atnaujinimą, visi vairuotojai (taip pat iš užsienio) yra įpareigoti užrašinėti išdirbtas darbo valandas ir poilsius Kontrolinėje knygoje, bet taip pat gali būti kitas dokumentas patvirtinantis darbo laiką. Už jų nebuvimą bus skiriamos didelės baudos – nuo 90 net iki 750 eurų – komentuoja OCRK ekspertas Łukasz Włoch.

Įvedami reikalavimai susiję su tachografais transporto priemonėse, kurių svoris mažiau nei 3,5 tonos, turi išspręsti abejonės dėl krovininių furgonų darbuotojų darbo laiko ir aiškiai turi prisidėti prie saugumo keliuose padidinimo. Krovininių furgonų vairuotojai galės dirbti pagal vienodus standartus, eliminuojančius galimą piktnaudžiavimą, o tai darys teigiamą įtaką darbo rinkos stimuliavimui TSL sektoriuje.

Problema yra rimta, nes gali būti kalbama apie 100 tūkstančių transporto priemonių. Čia visų pirma kalbama apie saugumą keliuose, bet taip pat turi socialinį aspektą, t.y. personalą ir atlyginimus, nes jeigu nėra registratoriaus, tai žymiai apsunkinamas tarifų už valandą apskaičiavimas bei poilsio laiko skaičiavimas – sako Łukasz Włoch, OCRK.

Deja, yra ir kita medalio pusė. Kai kurie ES įstatymai dėl dokumentų perlaikymo yra formuluojami gana drakoniškai ir gali turėti neigiamą įtaką administraciniam transporto įmonių darbui. Belieka laukti, kaip situacija toliau vystysis.