Mobilitātes Pakete un viedie tahogrāfi – CORTE sniedz komentārus

Starptautiskā konfederācija The Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement (CORTE) vēlreiz sanāca Briselē. Divu dienu sanāksme tika veltīta tā sauktajiem viedajiem tahogrāfiem, kas kopš 2019.g. jūnija tiks uzstādītas visos jaunos kravas transportlīdzekļos, un priekšlikumiem par Mobilitātes paketi.

CORTE ir viena no zināmākajām starptautiskajām transporta platformām, kas tika izveidota 2004. gadā pēc vairāku Eiropas Savienības valstu izpildvaras pārstāvju iniciatīvas. Tās galvenais mērķis ir apvienot cilvēkus un organizācijas no Eiropas un ārpus tās, kas atbild par autotransportu, drošību un satiksmes aizsardzību. Pēdējās CORTE sanāksmes laikā, kas notika maija beigās, īpaša uzmanība tika pievērsta noteikumiem par tā sauktajiem viedajiem tahogrāfiem. Konfederācijas pārstāvji uzsver, ka kravas automašīnu ražotājiem ir nepieciešami vismaz 6 mēneši, lai ieviestu jaunās tehnoloģijas. Tāpēc ir ļoti svarīgi ātri pabeigt darbus, kas saistīti ar jaunās drošības sistēmas izstrādi, datu struktūru un jaunajām tahogrāfa kartēm.

Tahogrāfu un kravas automašīnu ražotājiem ir arvien mazāk laika, lai pielāgotos jaunajiem noteikumiem. Vienlaikus joprojām parādās jauni priekšlikumi par izmaiņām. Tomēr sakarā ar augstu sistēmas sarežģītību jebkuras modifikācijas ieviešana nopietni apdraudētu jaunu tahogrāfu ieviešanu norādītajā laikā. Aizkavēšanās kādā no jomām var būt par iemeslu tahogrāfa gatavības datuma atlikšanai – saka Piotr Żółty, Galvenais eksperts, kas pārstāv INELO uzņēmumu CORTE organizācijā.

Papildus komentāri par Mobilitātes paketi.

Sanāksmes laikā dalībnieki apsprieda arī turpmākus priekšlikumus par izmaiņām, kas sniegti Mobilitātes paketes izstrādes gaitā Eiropas parlamentā. Lielākā uzmanība tika pievērsta pienākumam uzstādīt tahogrāfus autobusos un transportlīdzekļos virs 2,4 tonnām, un ierosinātajiem noteikumiem par autovadītāju atpūtas laiku.

Viena no svarīgākajām izmaiņām, kas radušās sarunu gaitā ir pienākums uzstādīt tahogrāfu transportlīdzekļos virs 3,5 tonnām, t.i. mikroautobusos. Šī prasība attieksies tikai uz mikroautobusiem, ar ko veic starptautiskos pārvadājumus, un kuru svars pārsniedz 2,4 tonnas. Tika arī izteikta ideja atbrīvot no tahogrāfu uzstādīšanas pienākuma transportlīdzekļus virs 44 tonnām, kurus galvenokārt izmanto ceļu un transporta infrastruktūras būvniecībā  – piebilst Piotr Żółty.

Dalībnieki apsprieda arī problēmu saistībā ar nesaskaņotiem noteikumiem par autovadītāju atpūtas laiku. CORTE locekļi vērsa uzmanību uz ierosinātajiem atšķirīgajiem noteikumiem attiecībā uz autovadītājiem iknedēļas atpūtas laikposmu gadījumā preču un pasažieru pārvadājumu jomā. Pašlaik iknedēļas atpūta var ietvert vismaz vienu regulāro un vienu saīsināto atpūtas laikposmu divu nedēļu laikā. Mobilitātes paketē tika izteikts priekšlikums, lai atpūtas laikposmi ietvertu vismaz divus regulāros un divus saīsinātos atpūtas laikposmus četru nedēļu laikā, kas palielinātu vadītāju darba laika elastību. Tomēr sarunu laikā Eiropas Parlamentā tika ierosināts jauno metodi piemērot tikai attiecībā uz kravu pārvadājumiem, un pašreizējo uz personu pārvadājumiem veicot darba laika uzskaiti.

Mēs pievērsām uzmanību tam, ka šāds darba uzskaites veids radīs nopietnas problēmas ar darba laika kontroli. Vadītājs joprojām var braukt pārmaiņus, pārvadājot gan preces, gan cilvēkus. Šādā gadījumā būs ļoti grūti noteikt, saskaņā ar kādiem noteikumiem ir jāuzskaita viņa darba laiks – skaidro Piotr Żółty.

CORTE sanāksmes laikā tika apspriesta lielākā daļa no sarunu laikā reģistrētajiem priekšlikumiem. Svarīgi ir pieminēt, ka daudzi no tiem ir parādījušies pēc Eiropas transporta uzņēmumu apvienību iniciatīvas.

Pašlaik atpūtas laikposmi ilgst 45 minūtes vai 15 minūtes pluss 30 ne vēlāk kā pēc 4,5 stundām braukšanas. Tika ierosināts pārtraukumu sadalīt 3 daļās pa 15 minūtēm, neņemot vērā pārtraukumu pirmajās divās braukšanas stundās. Tika arī ierosināta iespēja pārtraukt regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu ar braucienu ar prāmi, ja tas ir vismaz 24 stundas ilgs. Tas ir svarīgi autovadītājiem, kuri veic ļoti ilgus pārvadājumus un uz prāmja pavada vairāk nekā diennakti. Galīgā Mobilitātes paketes versija tiek pastāvīgi apspriesta Parlamenta sanāksmēs, vienlaikus turpinot darbu Padomes sanāksmēs. Dokuments ar CORTE sagatavoto komentāru  kopsavilkumu tiks nosūtīts Eiropas Parlamentam jūnijā  – piebilst Piotr Żółty.