Ir pabeigts vēl viens balsojums par Mobilitātes pakotni

TRAN komiteja šodien ar attālo balsojumu pieņēma mobilitātes pakotni bez grozījumiem. Tagad saskaņā ar ES apstiprināto plānu projekts tiks nodots balsošanai Eiropas Parlamentā, kas notiks jūlija plenārsesijas laikā no šī gada 8. līdz 10. jūlijam.

Visticamāk, tas būs pēdējais balsojums, kam sekos jauno noteikumu publicēšana. Tas nozīmē, ka pirmās izmaiņas, ieskaitot autovadītāja obligātu atgriešanos bāzē / mājās maksimāli ik pēc 4 nedēļām vai izmaiņas iknedēļas atpūtas režīmā var iestāties spēkā jau jūlijā / augustā.

Avots: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200607IPR80701/transport-committee-approves-major-reform-of-road-transport-sector