EP deputāti ir nobalsojuši par tahogrāfiem mikroautobusos

Tikko kā tika nobalsots par Mobilitātes paketi, kas ievieš svarīgas izmaiņas pārvadātājiem, un tiek gatavota vēl viena rezolūcija transporta nozarē. Bez smagajiem transportlīdzekļiem EP deputāti apsprieda arī noteikumus, kas regulē transportlīdzekļus līdz 3,5 tonnām.

Eiropas Parlaments nolēma izskatīt Regulu Nr. 561/2006, ar kuru noteikumi par transportlīdzekļu vadīšanas laiku, atpūtas un pārtraukuma laika izmantošanu, kas iepriekš bija obligāta, veicot pārvadājumus transportlīdzekļos ar DMC > 3,5 tonnām, atteiksies uz transportlīdzekļiem ar DMC > 2,4 tonnām, ko izmanto starptautiskajos pārvadājumos. Tas ir vēl viens solis ceļā uz autotransporta tirgus noteikumu saskaņošanu. Darbs pie šiem priekšlikumiem turpinās jau kādu laiku un jautājums tika apspriests, citu starpā, starptautiskās konfederācijas The Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement (CORTE) sanāksmēs, kur lielākā uzmanība tika pievērsta pienākumam uzstādīt tahogrāfus autobusos un transportlīdzekļos virs 2,4 tonnām un ierosinātajiem noteikumiem par autovadītāju atpūtas laiku. Gan izmaiņas 2019.g. 10.janvāra ES regulā, kuras jau tika apspriestas regulā 165/2014, gan pēdējie priekšlikumi par izmaiņām regulā 1072/2009 attiecībā uz autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanu bija signāls par izmaiņām, kas novedīs pie situācijas, kad darba laika reģistratori tiks ieviesti transportlīdzekļos, kuru masa ir mazāka par 3,5 tonnām.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta pieņemtajām izmaiņām katrā transportlīdzeklī, kur pieļaujamais kopējais svars, ieskaitot piekabi vai puspiekabi, pārsniedz 2,4 tonnas starptautiskajos kravu pārvadājumos, ir jāuzstāda digitālais tahogrāfs. Turklāt vadītājam būs nepieciešama personiskā vadītāja karte, kurā tiks ierakstītas visas darbības, piemēram, braukšanas, cita darba, pieejamības un stāvēšanas laiks.

Noteikumi par tahogrāfu uzstādīšanu tika oficiāli pieņemti. Ja Eiropas Savienības Padome pieņems Mobilitātes paketi – tahogrāfi mikroautobusos kļūs par revolūciju starptautiskajā autotransportā ar tā sauktajiem mazajiem transportlīdzekļiem. Neatkarīgi no tā, braucot Rietumeiropā, Polijas mikroautobusu vadītājiem jāatceras, ka daudzās Eiropas valstīs noteikumi par autovadītāju darba laiku ir daudz ierobežojošāki un tiek stingri ievēroti, tostarp, protams, attiecībā uz transportlīdzekļiem zem 3,5 tonnām. Piemēram, Francijā, saskaņā ar nesenajiem vadlīniju atjauninājumiem darba laika noteikumos – visiem autovadītājiem (tostarp ārzemju) ir pienākums reģistrēt darba un atpūtas laiku Kontroles grāmatā (Livert individuuel de contrôle), bet tas var būt arī cits darba laika uzskaites dokuments. Ja tā nav, var tikt uzlikti lieli naudas sodi – no 90 līdz pat 750 eiro – komentē OCRK eksperts Łukasz Włoch.

Jauno prasību mērķis attiecībā uz tahogrāfiem transportlīdzekļos, kuru masa nepārsniedz 3,5 t, ir atrisināt apšaubāmos jautājumus par mikroautobusu vadītāju darba uzskaiti un ievērojami palielināt satiksmes drošību. Mikroautobusu vadītāji varēs strādāt atbilstoši vienotajiem standartiem, kas novērš iespējamos pārkāpumus, tādējādi stimulējot darba tirgus TSL sektorā.

Problēma ir nopietna, jo tas var atteikties uz pat 100 tūkstošiem transportlīdzekļu. Šeit svarīga ir ne tikai satiksmes drošība, bet arī sociālie apsvērumi, t.i. cilvēkresursu un algu saraksti, jo bez reģistratora stundas likmes aprēķināšana un atpūtas laika uzskaite ir ļoti sarežģīta – teic Łukasz Włoch, OCRK.

Diemžēl, ir monētas otra puse. Daži ES noteikumi par dokumentu glabāšanu ir formulēti diezgan drakoniski un var palielināt transporta uzņēmumu administratīvo slogu.

Mums atliek gaidīt situācijas turpmāko attīstību.