Eiropas Komisija publicē tarifu tabulas

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu smaguma vienota klasifikācija ir vēl viens svarīgs solis ceļā uz vienotu un, galvenokārt, efektīvu starptautisko tiesību piemērošanu Eiropas Savienībā.

Tas ir kopīgs sākumpunkts dalībvalstīm, pielāgojot savas valsts kontroles un sankciju sistēmas, stiprinot administratīvo sadarbību un nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus vadītājiem un uzņēmējiem.

Tādējādi, Regulas (EK) Nr. 561/2006 19.panta pirmā daļā paredzēts, ka dalībvalstis informē Komisiju par saviem valsts noteikumiem par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas un Regulas (ES) Nr. 165/2014 pārkāpumiem. Jāatzīmē, ka, iespējams, būs jāpielāgo valstu sankciju sistēmas pēc atjauninātas pārkāpumu smaguma klasifikācijas pieņemšanas, ņemot vērā mobilitātes paketē izklāstītos jaunos noteikumus.

Eiropas Savienība savā oficiālajā tīmekļa vietnē ir publicējusi tarifu tabulas:

Vēl nav saņemta informācija no 5 dalībvalstīm: Beļģijas, Īrijas, Itālijas, Maltas un Rumānijas.

Pašlaik tarifu tabulas ir publicētas tikai angļu valodā, bet saskaņā ar Regulas Nr. 561 tie jāpublicē visās ES valodās Tarifu tabulas ir standartizētas un līdzīgas tabulām, kas dotas Regulā Nr. 2016/403:

Ir vērts atzīmēt, ka dažas valstis ir sniegušas tiešas atsauces uz valsts tiesību aktiem (tarifu tabulām). Tabulās nav uzskaitīti visi sodi, piem. kas attiecas uz 45 stundu atpūtas transportlīdzekļa kabīnē, par ko bieži jautā pārvadātāji, bet ietver informāciju par citām, ne tikai finansiālām sekām. Interesanti, ka lielākā daļa valstu savās tiesību sistēmās vēl nav iekļāvušas sodus par jaunajiem pārkāpumiem, piem. autovadītāju atgriešanās organizēšanu ik pēc 4 nedēļām.

Mēs jūs informēsim par visām izmaiņām.