Mobilumo Paketas – planuojamų pakeitimų darbo ir poilsio laike bei tachografuose detalės

2017 m. gegužės 31 d. Europos Komisija pristatė ilgai lauktų pakeitimų transporto sektoriui projektą.

Svarbiausi punktai pristatomi Mobilumo pakete taikomame darbo ir poilsio laikui (Reglamentas 561/2006) bei tachografų sistemai (Reglamentas 165/2014).

Projekto detalės jau prieinamos lenkų kalba, žemiau nurodome svarbiausias iš jų kartu su atitinkamu komentaru:

 1. PAKEITIMAI TAIKOMI POILSIO LAIKUI (PAGAL REGLAMENTĄ 561/2006)

Šiuo metu vairavimo ir poilsio laiko standartai buvo įvertinti kaip teisingi ir būtini siekiant užtikrinti saugumą kelyje. Tai reiškia, kad nebus prailgintas vairavimo laikas ir nesutrumpės poilsio laikas. Siekiant padaryti lankstų vairuotojo darbo laiką keičiasi tik kai kurios taisyklės, ypač tos, kurios taikomos savaitiniam poilsiui. Reglamentai bus detalizuojami veiksmingesnio tikrinimo vykdymo atžvilgiu.

 •  Vairuotojas privalės išnaudoti bent du reguliarius ir du sutrumpintus savaitinius poilsio laikotarpius per 4 savaites, vietoje bent vieno reguliaraus ir vieno sutrumpinto laikotarpio per 2 savaites.

Turinys:  „6. Per keturias sekančias savaites vairuotojas išnaudoja bent:

 1. a) keturis reguliarius savaitinius poilsio laikotarpius, arba
 2. b) du reguliarius savaitinius poilsio laikotarpius trunkančius bent 45 valandas ir du sutrumpintus savaitinius poilsio laikotarpius trunkančius bent 24 valandas.”
 •  Savaitinių poilsių kompensavimas bus atsiimamas kartu su 45 valandas trunkančiais poilsiais vietoje su poilsiu trunkančiu bent 9 valandas.

Turinys:  „7. Poilsis išnaudojamas kaip kompensavimas už sutrumpintą savaitinį poilsio laikotarpį turėtų eiti tiesiogiai po reguliaraus savaitinio poilsio trunkančio bent 45 valandas arba eiti iš karto po jo.”

 • Vairuotojas kartą per 3 savaites privalo turėti galimybę grįžti į namus.

Turinys:  „8b. Transporto įmonė organizuoja vairuotojų darbą tokiu būdu, kad vairuotojai turėtų galimybę bent į vieną reguliarų savaitinį poilsį arba savaitinį poilsį trunkantį ilgiau negu 45 valandas išnaudojamą kaip kompensaciją už sutrumpintą savaitinį poilsio laikotarpį namuose, per tris sekančias savaites.”

Komentaras: Pagal šiuos pakeitimus vairuotojai susitarę su darbdaviu turės galimybę organizuoti savo savaitinius poilsius lankstesniu būdu. Praktikoje tai reiškia, kad bus paprasta suplanuoti 3 savaičių trasą (o ypatingais atvejais net 4 savaičių) be būtinybės atsiimti reguliarų savaitinį poilsio laikotarpį trasoje automobilio kabinoje. Dėl būtinybės išnaudoti kompensaciją tik su 45 valandas trunkančiais poilsiais atsitiks taip, kad jos išnaudojimas trasoje bus visiškai nenaudingas ekonominiu atžvilgiu. Šių pakeitimų dėka reguliarūs savaitiniai poilsiai kartu su kompensacijomis bus planuojami vairuotojo gyvenamojoje vietoje.

 • Bus aiškiau išdėstytas draudimas imti poilsius trunkančius ilgiau, nei 45 valandas automobilio kabinoje.

Toks draudimas jau numatytas Reglamento 561/2006 nuostatose, tuo tarpu 8 straipsnio pakeitimų dėka bei įvedus prievolę imti kompensacijas tik su 45 valandas trunkančiais poilsiais, jis bus inspekcinėms tarnyboms daug paprastesnis išsireikalauti.

Turinys:  „8a. Reguliarūs savaitiniai poilsio laikotarpiai trunkantys ilgiau, nei 45 valandas išnaudojami kaip kompensacija už ankstesnį sutrumpintą savaitinį poilsio laikotarpį negali būti automobilyje. Jie turi būti apgyvendinimo vietoje su atitinkama vieta miegoti ir sanitarine patalpa.ˮ

KITI POKYČIAI SUSIJĘ SU REGLAMENTU 561/2006:

 • Kelte bus galima nutraukti savaitinį sutrumpintą poilsį (24 val.) – šiuo metu yra galimybė nutraukti tik reguliarų dienos poilsį (11 val. arba 3 val. + 9 val.)
 • Patikslinimas: kolektyvo prieinamumas vairuojant transporto priemonę laikomas kaip 45 minučių pertrauka – šiuo metu toks įrašas yra ES gairėse, tačiau jo įtraukimas į Reglamentą 561 padės išvengti iki šiol buvusių nesusipratimų, kai 2016 m. inspekcinės tarnybos Prancūzijoje beveik pusė metų netaikė šios nuostatos.
 • Nekomercinis daiktų pervežimas (neribojant tonažo) bus išskirtas iš Reglamento 561 galiojimo apimties. Bus įvesta tokių pervežimų sąvoka: „r) „nekomercinis pervežimas” reiškia kiekvieną kitą kelių transportą, nei nuomos pagrindu, už atlyginimą arba savo sąskaita, už kurį negaunama atlyginimo ir kuris neduoda jokio pelno.”
 1. PAKEITIMŲ DETALĖS TAIKOMOS TACHOGRAFŲ APTARNAVIMUI IR VEIKIMUI (PRIE REGLAMENTO 164/2014) 
 • Vairuotojas privalo papildomai įrašyti valstybę sustojimo vietoje pervažiavus valstybės sieną

Turinys: „7.  Vairuotojas skaitmeniniame tachografe įveda valstybių simbolius, kuriose pradeda ir baigia dienos darbo laiką, taip pat informaciją apie tai, kur ir kada kirto valstybės sieną automobiliu atvykęs į atitinkamą sustojimo vietą. (…)”

 • Bus pakeitimas „išmaniuosiuose tachografuose” (privaloma montavimo data nuo 2019-06-15), numatantis automatinį lokalizacijos registravimą taip pat pervažiuojant valstybines sienas.

Turinys: „– kas tris sukaupto laiko transporto priemonės vairavimo valandas ir kiekvieną kartą, kai transporto priemonė pervažiuoja valstybės sieną.”

Šių pakeitimų įvedimas žymiai palengvins inspekcijoms vykdyti kitus įstatymus numatytus „Mobilumo paketeˮ, tame tarpe dėl minimalaus atlyginimo mokėjimo už darbą užsienyje bei tikrinti kabotažinio transporto sąlygas.

Ši teisėkūros iniciatyva bus tęsiama Europos Tarybos ir Komisijos artimiausiais mėnesiais. Tikslūs teisėkūros veiksmų terminai nėra žinomi, tuo tarpu šių metų birželio 19 d. Komisarė Violeta Bulc Transporto komiteto posėdyje pasakė, kad EK norėtų baigti visus darbus su „Mobilumo paketuˮ iki 2019 m. liepos mėnesio. Komisarė taip pat nurodė, kad ES Taryba planuoja posėdį dėl Mobilumo paketo jau spalio 24 d. ir pirmą projektą (po Komisijos vertinimo) norėtų pristatyti 2017 m. lapkričio mėnesį.

Pilnas teisėkūros iniciatyvos turinys nurodytoms nuostatoms yra tinklalapyje: <nuoroda>

Vykdant darbus susijusius su projektu paskiros nuostatos gali pasikeisti.