Ceļu Pakete – informācija par plānotajām izmaiņām atpūtas laika standartiem un tahogrāfiem

Nozīmīgākās, kas ir ietvertas tā sauktajā Ceļu Paketē, ietver vadīšanas un atpūtas laika standartus (Regula 561/2006) un tahogrāfa sistēmu (Regula 165/2014).

Skatiet vissvarīgākās izmaiņas ar komentāru zemāk:

I. ATPŪTAS LAIKA STANDARTU IZMAIŅAS (SAISTĪTAS AR REGULU 561/2006)

Pašreizējie braukšanas un atpūtas laika standarti tika uzskatīti par pareiziem un nepieciešamiem, lai nodrošinātu satiksmes drošību. Tas nozīmē, ka ne palielināsies braukšanas laiks, ne samazināts atpūtas laiks. Tomēr daži noteikumi, īpaši tie, kas saistīti ar iknedēļas atpūtas laikposmiem, mainīsies, lai padarītu autovadītāju darba laiku elastīgākus. Noteikumi arī tiks padarīti sīkāk izstrādāti, lai varētu veikt efektīvākas pārbaudes.

 • Vadītājam četru nedēļu laikā ir jāpaņem vismaz divi regulāri un divi saīsināti iknedēļas atpūtas laikposmi, nevis divās nedēļās ne mazāk kā viens regulārs un viens saīsināts nedēļas atpūtas laikposms.
  Formulējums: “6. Jebkurās četrās secīgās nedēļās transportlīdzekļa vadītājs izmanto vismaz:

  a) četrus regulāros iknedēļas atpūtas laikposmus vai
  b) divus regulāros vismaz 45 stundas ilgus iknedēļas atpūtas laikposmus un divus saīsinātos iknedēļas atpūtas laikposmus, kas ir vismaz 24 stundas ilgi“.

 • Kompensāciju par iknedēļas atpūtas laikposmiem jāņem vienīgi kopā ar 45 stundu ilgu atpūtas laiku, nevis ar vismaz 9 stundu atpūtas laiku.
  Formulējums: “7. Jebkuru atpūtas laikposmu, ko izmanto kā kompensāciju par saīsinātu iknedēļas atpūtas laikposmu, ņem tūlīt pirms vismaz 45 stundu ilga regulārā iknedēļas atpūtas laikposma vai uzreiz pēc tā.

 • Reizi ik pēc 3 nedēļām autovadītājam jāspēj atgriezties mājās.
  Formulējums: “8.b. Transporta uzņēmums organizē transportlīdzekļu vadītāju darbu tā, lai transportlīdzekļu vadītāji katrā triju secīgu nedēļu laikposmā vismaz vienu regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu vai vienu vismaz 45 stundas ilgu iknedēļas atpūtas laikposmu, ko izmanto kā kompensāciju par saīsinātu iknedēļas atpūtu, varētu pavadīt mājās.“Komentārs: šo izmaiņu nolūks ir tas, ka vadītāji, vienojoties ar darba devēju, spēs organizēt savus iknedēļas atpūtas laikposmus elastīgāk. Praksē tas nozīmē, ka būs viegli plānot trīs nedēļu maršrutus (un īpašos gadījumos arī maršrutos līdz pat 4 nedēļām), neizmantojot nedēļas regulāru atpūtu transportlīdzekļa kabīnē. Nepieciešamība ņemt kompensāciju tikai kopā ar 45 stundu atpūtas laiku padarīs to nelabvēlīgu ceļā. Pateicoties šīm izmaiņām, regulārie iknedēļas atpūtas laiki ar kompensācijām tiks plānoti vadītāja dzīvesvietā.
 • Tiks precizēts aizliegums paņemt vairāk kā 45 stundu atpūtas laiku transportlīdzekļa kabīnē.
  Šāds aizliegums jau izriet no Regulas 561/2006 noteikumiem, bet mainot 8.panta saturu un ieviešot obligāto kompensācijas paņemšanu tikai kopā ar 45-stundu atpūtu, tas būs daudz vieglāk īstenojams pārbaudes iestādēm.Formulējums: “8.a. Regulāros iknedēļas atpūtas laikposmus un jebkuru iknedēļas atpūtas laikposmu, kas ir ilgāks par 45 stundām un ko izmanto kā kompensāciju par iepriekšējo saīsināto iknedēļas atpūtu, nepavada transportlīdzeklī. Šos laikposmus transportlīdzekļa vadītājs pavada piemērotā izmitināšanas vietā, kurā ir pienācīgas guļasvietas un sanitārie mezgli; tā ir:

  a) vai nu darba devēja nodrošināta vai apmaksāta vieta, vai
  b) mājas vai cita transportlīdzekļa vadītāja izvēlēta privāta vieta.

CITI REGULAS 561/2006 GROZĪJUMI:

 • Uz prāmja varēs paņemt arī saīsinātu iknedēļas atpūtu (24h) – tagad ir iespējams paņemt tikai regulāru ikdienas atpūtas periodu (11h vai 3h + 9h)
 • Precizējums: apkalpes locekļu pieejamība braukšanas laikā tiks uzskatīta par 45 minūšu pārtraukumu – šis noteikums tagad ir iekļauts EK pamatnostādnēs, bet tā ieviešana Regulā 561/2006 ļaus izvairīties no iepriekšējiem pārpratumiem, piemēram, ar pieredzi 2016. gadā, kad Francijas pārbaudes iestādes neievēroja šīs pamatnostādnes vairāk nekā sešus mēnešus.
 • Nekomerciāls kravu pārvadājums (bez tonnāžas ierobežojumiem) tiks izslēgts no 561. noteikuma darbības jomas. Tiks ieviesta šāda pārvadājumu definīcija: “(r) “nekomerciāli pārvadājumi” ir pārvadājumi ar autotransportu, izņemot komercpārvadājumus vai pašpārvadājumus, par kuriem netiek ņemta samaksa un kuri nerada ieņēmumus.

II. INFORMĀCIJA PAR TAHOGRĀFU APKOPES UN EKSPLUATĀCIJAS IZMAIŅĀM (ATTIECĪBĀ UZ REGULU 164/2014)

 • Vadītājam būs nepieciešams pievienot papildu valsts ierakstu pēc robežas šķērsošanas.
  Formulējums: “7. Ierodoties piemērotā apstāšanās vietā, transportlīdzekļa vadītājs digitālajā tahogrāfā ievada to valstu simbolus, kurās viņš uzsāka un pabeidza ikdienas darba laikposmu, kā arī kurā vietā un kad transportlīdzekļa vadītājs ar transportlīdzekli šķērsoja robežu. (…)
 • Izmaiņas “viedajos tahogrāfos” (obligātais uzstādīšanas datums no 15.06.2019.), kas paredz automātisku atrašanās vietas ierakstīšanu arī šķērsojot robežas.
  Formulējums: “ik pēc trim uzkrātām transportlīdzekļa vadīšanas stundām un ikreiz, kad transportlīdzeklis šķērso robežu;”Šo izmaiņu ieviešana ievērojami atvieglos to, ka inspektori izpilda citus “Mobilitātes tiesību aktu Kopuma” noteikumus, tostarp noteikumus, kas attiecas uz minimālās algas izmaksu par darbu ārzemēs un kabotāžas nosacījumu kontroli.

Iepriekš minēto likumdošanas iniciatīvu tuvākajos mēnešos apstrādās Padome un Eiropas Parlaments. Precīzi likumdošanas aktu termiņi nav zināmi, bet šā gada 19. jūnijā komisāre Violeta Bulc Transporta komitejas sēdē paziņoja, ka Eiropas Komisija līdz 2019. gada jūlijam vēlas pabeigt visu darbu pie “Mobilitātes Paketes”. Komisārs Arī norādīja, ka ES Padome jau ir plānojusi 24 sanāksmes mobilitātes tiesību aktu kopumā un vēlētos iesniegt savu pirmo projektu (pēc Komisijas novērtējuma) 2017. gada novembrī.

Likumdošanas iniciatīvas pilns teksts par minētajiem noteikumiem.

Atsevišķi noteikumi var tikt mainīti, jo darbi projektā turpinās.