Mobilitātes pakete publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī – precīzi jauno tiesību aktu spēkā stāšanās datumi

Šodien, šī gada 31. jūlijā, tika oficiāli paziņoti jaunie mobilitātes paketes noteikumi. Tas nozīmē, ka jau pēc 20 dienām stāsies spēkāmainītie braukšanas un atpūtas laika noteikumi!

Mēs zinām arī jauno noteikumu numurus:

  • ES regula 2020/1054, ar ko groza regulu 561/2006 (braukšanas un atpūtas laiks) un 165/2014 (tahogrāfi) – vairums jauno noteikumu stāsies spēkā jau 2020. gada 20. augustā. Īpaši jāatzīmē vadītāja obligāta atgriešanās bāzē vismaz ik pēc 4 nedēļām un jaunie noteikumi par iknedēļas atpūtu.
  • ES regula 2020/1055, ar kuru groza regulu 1071 un 1072/2009 (Piekļuve tirgum) – tādā gadījumā lielākā daļa noteikumu stāsies spēkā 2022. gada februārī. Īpaši jāatzīmē transportlīdzekļa obligāta atgriešanās bāzē ik pēc 8 nedēļām un 4 dienu kabotāžas aizliegums ar to pašu transportlīdzekli tajā pašā valstī.
  • ES Direktīva 2020/1057, ar kuru groza noteikumus par autovadītāju norīkošanu – lielākā daļa noteikumu stāsies spēkā arī 2022. gada februārī. Šajā gadījumā ir īpaši svarīgi noteikt, uz kuriem pārvadājumiem attiecas norīkošana, vai ir pilnībā jāievēro koplīgumi un vai ir/nav iespējams minimālajā algā iekļaut dienas naudas un vienreizējus maksājumus.

Pilns jauno tiesību aktu teksts ir atrodams ES Oficiālajā Vēstnesī:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:249:FULL&from=LV