Zviedrijas transporta aģentūra izvēlējusies INELO uzņēmuma programmu TachoScan Control

INELO IT risinājumi autovadītāju darba laika uzskaites kontrolei saņēmuši augstāko novērtējumu no Zviedrijas transporta aģentūras (Swedish Transport Agency, STA) konkursa procedūrā.

Tādējādi Zviedrija pievienojās 19 valstu grupai, kurās Tachoscan Control atbalsta kontroles iestādes ceļu satiksmes drošības palielināšanā un veicina tiesību aktu par autovadītāju darba laika uzskaiti ievērošanu.

STA nodrošinās drošību uz ceļa ar programmu no Belsko-Bjalas.

STA ir Zviedrijas transporta aģentūra, kuru 2010.gadā izveidoja šīs valsts valdība. Tās uzvedumos cita starpā ietilpst noteikumu izstrāde un ievērošanas kontrole saskaņā ar satiksmes drošības principiem, kas ir kopīgi valsts iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām un pašiem pilsoņiem. Aģentūru veido bijušās autotransporta, dzelzceļa, gaisa un jūras transporta kontroles iestādes. Tā ir valdības iestāde, kuru finansē valsts, bet ir daļēji neatkarīga. Tās mērķis ir ieviest gatavas drošības sistēmas, kuras var tikt izstrādātas sadarbībā ar privātiem uzņēmumiem un ārvalstu partneriem. Šai pēdējai grupai tikko ir pievienojies uzņēmums Inelo kā augstas kvalitātes IT risinājuma piegādātājs, kas ir paredzēts kravas automašīnu autovadītāju pareizas darba laika uzskaites kontrolei.

Līgums 1,3 miljonu PLN vērtībā tika noslēgts uz četriem gadiem ar divreizējā pagarinājuma iespēju (katrs uz diviem gadiem). Pirms tā noslēgšanas INELO pusgadu pielāgoja programmatūru Zviedrijas izpildinstitūcijas vajadzībām. Turklāt tā tika pozitīvi novērtēta veiktspējas testā, kura laikā tika veiktas pārbaudes par trijiem mēnešiem, kurās piedalījās simts transportlīdzekļu un trīs simti autovadītāju.

Aģentūra strādās ar Belsko-Bjalas uzņēmuma programmatūru jau no 2020.g. Tachoscan Control cita starpā tiks izmantots, lai veiktu pārbaudes uzņēmumos, kas nodarbina profesionālus autovadītājus. Visas Zviedrijas aģentūras iniciatīvas tiek veiktas, lai palielinātu drošību, piem. ceļu satiksmē, atbilstoši “Nulles perspektīvai” – kas ir tālejošs plāns satiksmes negadījumu skaita samazināšanai uz ceļiem.

Valsts ar lielu loģistikas potenciālu

Zviedri ir izstrādājuši savu projektu, lai novērstu negadījumus ar nāves gadījumiem un smagiem ievainojumiem, un šodien tie ir paraugs pasaulei.Zviedrijas ceļu tīkls, kura kopējais garums ir 579 564 kilometri (ieskaitot 1,913 km ātrgaitas ceļu) ir viena no labākajām ceļu infrastruktūrām Eiropā. Pasaules ekonomikas forums to novērtēja ar 5,5 no 7 punktiem, tādējādi ierindojot Zviedriju 18. vietā pasaules mērogā. Turklāt Pasaules Banka kā daļa no Loģistikas veiktspējas indeksa norāda Skandināvijas Karalisti trešajā vietā starp citām valstīm, ņemot vērā loģistikas tirgus potenciālu starptautiskajā tirdzniecībā. Tieši šeit darbojas galvenie loģistikas centri vecajā kontinentā, ieskaitot DB Schenker Logistics, DPDHL vai DSV. Liela nozīme ceļu satiksmei ir arī vietējiem uzņēmumiem, kas eksportē preces uz daudzām Eiropas valstīm, piemēram, H & M, Volvo vai Ericsson. Pēc Inelo datiem, visvairāk preču tiek pārvadātas uz Norvēģiju (18%), Vāciju (16%) un Poliju (15%). Visi šie faktori padara Zviedriju par loģistikas centru, un valsts dienvidus raksturo palielināta tranzīta satiksme, kurā piedalās arī Polijas autovadītāji.

Jau 37 kontroles iestādes izmanto Tachoscan Control

Zviedrijas transporta aģentūra kā 38 pievienojusies kontroles iestāžu grupai, kas izmanto Tachoscan Control programmu. INELO programmatūras augsta kvalitāte un nepārtraukta attīstība padara to par pirmo izvēli kontroles iestādēm lielākajās Eiropas valstīs. Programmatūra atbalsta inspektoru darbu tādās valstīs, kā Polija, Francija, Vācija, Lielbritānija, Nīderlande vai Dānija. Ar tik lielu programmas popularitāte vajadzētu būt apmierināti arī Polijas transporta uzņēmumi, kas izmanto 4Trans programmu autovadītāju uzskaitei. Tachoscan modulis ļauj pārbaudīt pārkāpumus tajā pašā veidā, kā izpildinstitūcijas, jau 20 Eiropas valstīs.