EK oficiālā paskaidrojuma par mobilitātes tiesību aktu kopumu otrā daļa

Eiropas Komisija ir publicējusi otro oficiālo jautājumu un atbilžu kopumu par mobilitātes paketes noteikumu interpretāciju. Pirmā versija tika publicēta Eiropas Komisijas oficiālajā tīmekļa vietnē visās oficiālajās ES valodās, ieskaitot poļu valodu, šī gada februārī.

Komentāri koncentrējas uz jautājumiem, kas saistīti ar noteikumiem, kas ir spēkā kopš 2020.g. 20. augusta, jo īpaši ar noteikumiem par iknedēļas atpūtu.  Eiropas Komisija nav kliedējusi visas šaubas par šo noteikumu interpretāciju.  Atbildēs cita starpā norādīts, ka:

– kompensācija par diviem secīgiem saīsinātiem iknedēļas atpūtas periodiem jāpiešķir pirms sešu 24 stundu periodu beigām, kas seko pēdējam saīsinātajam iknedēļas atpūtas periodam,

– kompensācija nav nepieciešama, ja papildu atpūta pārsniedz 24 stundas, izmantojot atkāpi attiecībā uz diviem secīgiem saīsinātiem iknedēļas atpūtas periodiem,

– apkalpes locekļi var izmantot pieejamības laiku kā pārtraukumu nepārtraukta brauciena laikā divās daļās, t.i. 15 + 30 minūtes,

– aizliegums veikt iknedēļas atpūtas transportlīdzekļa kabīnē (vairāk nekā 45 stundas) attiecas arī uz pašnodarbinātajiem autovadītājiem.

Kopumā jautājumu un atbilžu otrajā daļā tika atbildētas uz 16 jautājumiem.  Atbildes līdz šim ir publicētas angļu valodā, taču drīz tās tiks pārtulkotas citās valodās.

PDF failu ar jautājumiem un atbildēm var lejupielādēt, noklikšķinot uz saites:

https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/qa_mobipack_part_ii.pdf

Jāatzīmē, ka Eiropas Komisijai ir atruna, ka jautājumu un atbilžu kopumu ir sagatavojuši Komisijas dienesti un tas tai nav saistošs. Tikai Eiropas Savienības Tiesas kompetencē ir interpretēt ES tiesību aktus.  Tika arī paziņots, ka paskaidrojumiem tiks pievienoti citi piemēri.