Viedais tahogrāfs INELO ekspertu rokās

INELO grupa pāriet uz nākamo posmu, izstrādājot progresīvu programmatūru un ierīces datu nolasīšanai no viedajiem tahogrāfiem un to analīzei. Tas ir iespējams, pateicoties vienai no pirmajām viedajām VDO 4.0 ierīcēm.

Pirmais viedais tahogrāfs

VDO tahogrāfa versija 4.0 ir pirmais jaunās paaudzes tahogrāfs, tā sauktais viedais tahogrāfs, kas saņēmis tipa apstiprinājumu. Tas nozīmē, ka to jau var uzstādīt transportlīdzekļos, kas pārvietojas pa koplietošanas ceļiem. Vēl viens viedo tahogrāfu ražotājs var būt uzņēmums Stoneridge, kas paziņojis, ka drīzumā ar tā preču zīmi sāks ražot 1.C pielikumam (2016/799/ES) atbilstošo ierīci.

Obligāti kopš 15.jūnija

Jaunie tahogrāfi drīz būs obligāti visiem transportlīdzekļiem*, kas reģistrēti pēc 2019.gada 15.jūnija. Minētais datums ir galīgs un izriet no Regulas 165/2014/ES. Jaunas ierīces parādīsies agrāk, jo to uzstādīšana notiek galvenokārt transportlīdzekļu ražošanas laikā. Ražotāji jau sāk ievadīt transportlīdzekļos viedos tahogrāfus.

Ar ko atšķiras jaunie tahogrāfi?

Svarīgākās izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējās paaudzes tahogrāfiem:

  • Jaunās tahogrāfa drošības pazīmes – piem. izmantojot jaunās plombas ar numuriem, kas ierakstīti tahogrāfā atmiņā kalibrēšanas laikā, nomainītās šifrēšanas atslēgas vai jauno kustības sensoru (Nr. 3).
  • Jaunās paaudzes kartes: autovadītāja, uzņēmuma, pārbaudes un darbnīcas kartes – kas ir svarīgi, pašreizējās autovadītāja, uzņēmuma un pārbaudes kartes darbosies ar jauniem tahogrāfiem. Šīs kartes būs arī saderīgas ar iepriekšējās paaudzes tahogrāfiem.
  • Vienkārša savienošana ar viedajām transporta sistēmām – iespēja regulāri nosūtīt svarīgāko informāciju no tahogrāfa, arī izmantojot Bluetooth (piemēram, pašreizējā vadītāja darbība, ātrums, dati no CAN kopnes, u.tml.) uz jebkuru transporta uzņēmuma sistēmu.

Ko šī izmaiņa nozīmē autovadītājiem un pārvadātājiem?

Sākotnējā pieredze liecina, ka jaunā tahogrāfa apkalpošana vadītājam un uzņēmējam nesagādās nekādas grūtības. Lielākā daļa ikdienā izmantoto funkciju neatšķiras no iepriekš izmantotajām funkcijām.

Tomēr uzņēmējiem un kontroles dienestiem varbūt vajadzēs nomainīt vai atjaunināt ierīces un programmatūru, ko izmanto datu nolasīšanai no tahogrāfiem un to analīzei. Šāda tahogrāfa kalibrēšanas izmaksas palielināsies, piem. sakarā ar lielāku pārbaudāmo elementu skaitu un jaunu plombējumu. Lielākā daļa izmaiņu notiks darbnīcās, kas apkalpo un kalibrē tahogrāfus.

Nākamajās ziņās sniegsim turpmākas detaļas par jaunās digitālo tahogrāfu sistēmas ieviešanu kopā ar praktiskiem piemēriem.

*Visos transportlīdzekļos saskaņā ar Regulu 561/2006/EK, galvenokārt transportlīdzekļi ar svaru virs 3,5t DMC, kuru konstrukcija ir paredzēta vairāk nekā 9 cilvēku pārvadāšanai.