Ungārijas un Beļģijas izpildinstitūcijas izvēlas TachoScan Control programmatūru

Ungārijas un Beļģijas kontroles iestādes ir iegādājušās TachoScan Control programmatūras licences, tādējādi Eiropā Inelo programmatūru izmanto jau 40 izpildinstitūcijas.

2019.g. decembrī Ungārijas Inovāciju un tehnoloģiju ministrija, Satiksmes kontroles departaments iegādājās 16 licences. Savukārt Beļģijas Federālajam sabiedriskā transporta dienestam tika piegādātas 45 TachoScan Control licences.

Inelo eksperti apmācīja jau 15 Ungārijas inspektorus, lai viņi varētu pilnībā izmantot programmatūras iespējas. Pašlaik Ungārijā pārbaudes veic 80 šīs iestādes inspektori. Šī gada februārī plānota arī Beļģijas inspektoru apmācība.

Katrā valstī programmatūra ir pielāgota individuālajām prasībām un būs pieejama dzimtajā valodā, ļaujot inspektoriem uzlikt sodus saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošajiem tarifiem un noteikumiem.

Pastāvīgi pieaugošs izpildinstitūciju skaits, kuras izmanto TachoScan Control programmatūru, apliecina, ka tā ir pirmā izvēlē kontroles iestādēm Eiropā. Atgādinām, ka Latvijas transporta uzņēmumi, kas, veicot savu vadītāju uzskaiti 4Trans programmā, ar Tachoscan moduli var pārbaudīt pārkāpumus tajā pašā veidā, kā izpildinstitūcijas.