TachoScan priekšrocības

 • viegla datu lejupielāde, arhivēšana un analīze
 • vadītāju darba un atpūtas laika uzskaite un analīze pēc visiem spēkā esošajiem noteikumiem un aktuālās interpretācijas
 • pārkāpumu pārbaudes algoritms, kuru izmanto gandrīz 38 kontroles iestādes 20 valstīs
 • nodrošina atbilstību jaunākajiem tiesību aktiem
 • saprotamas atskaites vadošai personai un vadītājam
 • automātiska laikposmu atlase, par kuriem nepieciešams izsniegt darbību apliecinājumu
 • minimālās algas aprēķins Vācijā, Francijā, Itālijā, Austrijā, Nīderlandē, Norvēģijā, iekļaujot arī koplīgumus.

Ieguvumi transporta uzņēmumam

 • pilnīga kontrole pār vadītāja pārkāpumiem
 • vienkārša uzņēmuma inspicēšanā prasīto dokumentu sagatavošana
 • datu salīdzināšana no vadītāja kartes un tahogrāfa nodrošina nepārtrauktu nesakritību atrašanu
 • tūlītēja informācija par vadītājam pieejamo vadīšanas un atpūtas laika limitu

Kāpēc izvēlēties TachoScan?

TachoScan ir visbiežāk izvēlētā programmatūra analogo tahogrāfu disku (tahogrammu) skenēšanai, vadītāju karšu un digitālo tahogrāfu nolasīšanai, datu arhivēšanai, darba un atpūtas laika uzskaite un analīze. TachoScan atbilst spēkā esošajiem noteikumiem par vadītāju darba un atpūtas laiku, t.sk. Eiropas Parlamenta Regulu 561/2006/EC. Programmatūras datu analīzes kvalitāti augstu novērtējušas un atzinušas Eiropas autotransporta uzraudzības institūcijas. Šobrīd šo programmatūru gan izbraukumos uz ceļa, gan uzņēmumos izmanto autotransporta uzraudzības iestādes Polijā, Rumānijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, Vācijā un Čehijā. TachoScan noderīgās iespējas un funkcionalitāte pārbaudīta vairāk kā 10000 autotransporta uzņēmumos.

Programmatūra apvieno iespēju nolasīt, arhivēt un visaptveroši analizēt analogo tahogrāfu tahogrammas (papīra diskus, kartes jeb ripas), vadītāju viedkartes un digitālos tahogrāfus. TachoScan analizē vadītāju darba un atpūtas laiku, balstoties uz nolasīto informāciju, un parāda visus pārkāpumus un neregularitātes. TachoScan uzrauga datus gan par viena vadītāja, gan apkalpes (komandas) darbībām un tās tiek noteiktas automātiski. Tachoscan ļauj salīdzināt datus, kas nolasīti no vadītāju kartēm ar tiem, kas nolasīti no digitālā tahogrāfa atmiņas. Programma automātiski veido pārskatu un grafisku skaidrojumu par katru vadītāja izdarīto pārkāpumu.

TachoScan arī ļauj salīdzināt braucienus tajā pašā maršrutā. Tachoscan programmatūrā ir iekļautas atskaites, kas ļauj izveidot vairākus sarakstus un salīdzinājumus un iegūt saprotamu informāciju par vadītājiem, to darba laiku un notikumu pārkāpšanu. Vienkāršā un intuitīvā uzbūve padara to ļoti vienkārši lietojamu ne tikai personām ar augsta līmeņa datorprasmēm, bet gan ikvienai personai. TachoScan atrisina obligātās autotransporta uzņēmumiem saistošās Eiropas Parlamenta Regulas 561/2006/EC prasības par datu nolasīšanu/arhivēšanu. Vadītājiem privātpersonām iesakām TachoScan Driver.

Darba un atpūtas laika uzskaite un analīze ar TachoScan

 • Analogo un digitālo tahogrāfu datu nolasīšana, arhivēšana un analīze vienā programmatūrā
 • Precīza datu analīze pielietojot to pašu algoritmu, ko izmanto autotransporta uzraudzības institūcijas
 • Atbilstība spēkā esošajiem likumiem
 • Elektroniskā paraksta pārbaude katram failam
 • Iespēja salīdzināt datus no vadītāja kartes un tahogrāfa
 • Automātiski atjauninājumi
 • Ērta atskaišu sistēma
 • Darbojas ar jebkuru datu nolasīšanas ierīci (Optac, Downloadkey)
 • Spēja darboties kā vienā datorā, tā datortīklā (klienta/servera sistēmās)
 • Viena gada garantija programmatūrai

TachoScan Analog nodrošina datu iegūšanu no papīra tahogrammām ar skenera palīdzību. Vienlaicīgi iespējams nolasīt līdz 6 tahogrammām. Lai arī INELO rekomendē izmantot Canon skenerus vai multifunkcionālās iekārtas (skeneris + printeris), praksē iespējama savietojamība ar jebkuru skenera funkciju nodrošinošu ierīci. Tāpat TachoScan Analog ļauj ieskenēt un digitāli saglabāt datus no jebkuras paaudzes tahogrammām – standarta, pseidopakāpeniskās. Šis ir līdz šim zināmais efektīvākais risinājums tahogrammu datu apkopošanai.

Darba un atpūtas laika uzskaite un analīze transporta uzņēmumam

Pārkāpumu analīze
Pārkāpumu pārbaude
Pārkāpumu analīze, kuru izmanto autotransporta uzraudzības institūcijas Polijā, Vācijā, Čehijā,Apvienotajā Karalistē, Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Rumānijā – tādējādi uzņēmumam tiek nodrošināta pilna kontrole par pārkāpumiem, ņemot vērā valsti, kurā tie ir notikuši.
darba un atpūtas laika uzskaite un analīze
Atbilstība noteikumiem
Atbilstība jaunākajām tiesību normām, tādējādi transporta uzņēmumam nav jāuztraucas, vai transportlīdzekļa vadītāju darba laika arhivēšana un analīze atbilst spēkā esošajiem noteikumiem.
Droša dublēšana
Droša dublēšana
Viegla un droša datu arhivēšana, ieskaitot skaidru atskaišu veidošanu, tādējādi ļaujot transporta uzņēmumam izvairīties no sodu sekām par pilnīgu datu neesamību.
Savietojamība ar visām ierīcēm
Savietojamība
Saderīga ar visām ierīcēm, kas paredzētas analogo un digitālo tahogrāfu datu lejupielādei, tādējādi Klients nav pakļauts nekādām papildus izmaksām, lai pielāgotu programmatūrai nolasīšanas ierīces.
Šoferu darba racionalizēšana
Darba racionalizēšana
Datu lejupielāde, arhivēšana un analīze vienā sistēmā no analogajiem un digitālajiem tahogrāfiem ievērojami racionalizē  jebkura transporta uzņēmuma darbību.
Datu verifikācija
Datu verifikācija
Iespēja salīdzināt datus no vadītāju kartēm un digitālajiem tahogrāfiem nodrošina lejupielādēto datu verificēšanu.
Klienta - Servera arhitektūra
Vairāku darbstaciju sistēma
Iespējams izvēlēties starp vienas vai vairāku darbstaciju sistēmas versijām, kas ļauj lietot sistēmu vienlaicīgi vairākiem lietotājiem.

IEGĀDĀTIES TachoScan Uzņēmumam