Francija – Izmaiņas likmēs autovadītājiem, kas nodarbināti preču transportēšanā

Francijas oficiālajā laikrakstā tika publicēts pielikums, ar ko ievieš jaunus tarifus autovadītājiem, kuri pārvadā preces Francijas teritorijā. Pielikums publicēts oficiālajā laikrakstā 2018.09.18, bet likmes ir spēkā no 2018.04.01.

Saskaņā ar pamatnostādnēm un koplīgumu šīm likmēm pēc diviem, pieciem, desmit un piecpadsmit gadiem tiek paaugstināts papildu procents par + 2%, + 4%, + 6% un + 8%.

Arī no 2018.04.01 tika mainīta pastāvīgā atlīdzība par darba laiku svētdienās un svētku dienās:

  • par darbu līdz 3 stundām: no 10,07 eiro līdz 10,22 eiro
  • par darbu virs 3 stundām: no 23,42 € līdz 23,77 €

Automātiski, ņemot vērā 7. Grupas (150M) likmes izmaiņas, bāze, no kuras tiek aprēķināta nakts laika likme, tika mainīta no 10,06 eiro līdz 10,21 eiro.

Oficiālās nosūtīšanas vadlīnijas, kas ir pieejamas daudzās valodās, vēl nav atjauninātas: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/formalites-declaratives-applicables-au-detachement-dans-transport-routier

Ja izmantojat jaunāko TachoScan 4.6 programmatūras versiju, likmes tiks lejupielādētas automātiski. Šī sistēmas versija ieviesa jaunu mehānismu tarifu automātiskai lejupielādei, nemainot visu programmu, ja likmes mainās.

Atsauce: www.journal-officiel.gouv.fr/publications/