INELO eksperti apmāca Ukrainas inspekciju DSBT UKRTRANSBEZPEKA

Šā gada 5.-6.decembrī Kijevā mūsu eksperti – Piotr Żółty un Ivanna Byczkowska veica divu dienu ilgu teorētisku apmācību kopā ar praktiskām nodarbībām inspektoriem, kas pārstāv DSBT UkrTransBezpeka reģionālās nodaļas. Apmācība notika sakarā ar 78 Tachoscan licenču iegādi, kuru DSBT UkrTransBezpeka veica šā gada oktobrī.

DSBT UkrTransBezpeka ir nesen izveidota izpildinstitūcija, kuru aktivizēja Ukrainas Infrastruktūras ministrija, kuras izveidē svarīgu lomu nospēlējusi, cita starpā, Polijas ITD.

Balstoties uz 14 Eiropas valstu izpildinstitūciju un kontroles iestāžu pieredzi un viedokļiem, starp pieejamiem pārkāpumu atklāšanas instrumentiem, DSBT UkrTransBezpeka ir izvēlējusi TachoScan Control programmu un 2017.g. oktobrī iegādājusi 78 programmatūras licences.

Divu dienu ilgas apmācības laikā dalībniekiem bija iespēja apgūt teorētiskās zināšanas autovadītāju darba laika analīzes un tahogrāfa manipulācijas jomā, kā arī pielietot praksē plašas iespējas, ko šajā jomā sniedz  TachoScan Control programmatūra.

Apmācība bija arī iespēja aktīvi dalīties pieredzē, kas apvienojumā ar jaunu prasmju apguvi būtiski paaugstinās Ukrainas inspekcijas darbību efektivitāti.

TachoScan Control ir instruments, kas ļauj kontroles iestādēm analizēt datus par autovadītāja darba laika pārkāpumiem, kā arī veikt progresīvu manipulāciju atklāšanu. Tas tiek veidots jau vairākus gadus, pamatojoties uz lielāko Eiropas inspekciju pieredzi, tostarp Lielbritānijas DVSA, Vācijas BAG, vai Polijas ITD. Pašlaik to izmanto 32 inspekcijas un kontroles iestādes 15 Eiropas valstīs.

Mēs vēlētos pateikties Kijevas apmācības dalībniekiem par viņu līdzdalību un aktīvo ieguldījumu apmācībā un pozitīvu uztveršanu.