BAG inspektori informē par regulāru iknedēļas atpūtu pārbaudēm

Sarunā ar INELO ekspertu, Vācijas transporta inspekcijas BAG inspektori apstiprināja, ka  jau ir veikuši pirmās vadītāju pārbaudes par regulāra iknedēļas atpūtas laika (45h) paņemšanu kabīnē.

Šo pārbaužu mērķis ir izstrādāt efektīvu pārbaužu praksi un izglītot autovadītājus un uzņēmumus. Šobrīd to biežums ir ierobežots, un naudas sodi tiek piemēroti tikai ārkārtējās situācijās.

Iknedēļas atpūtas laiks Vācijā, sods uzņēmumam par regulāru nedēļas atpūtu kabīnē ir līdz 1500 €

Šis pārejas periods turpināsies līdz augusta beigām. Pēc šī datuma šajā jomā ir plānotas intensīvas pārbaudes. Informācija, ko mēs saņēmām, arī parāda, ka, neskatoties uz jauno sodu tabulu, joprojām nav publicēts. Maksimālais sods par regulāru nedēļas atpūtu kabīnē ir 500 eiro transportlīdzekļa vadītājam un 1500 eiro uzņēmumam.