Nīderlande izsludina sankcijas par regulāru iknedēļas atpūtas laikposmu paņemšanu transportlīdzeklī.

2017. gada 20. decembrī tika publicēts Eiropas Savienības Tiesas spriedums, kas apstiprināja, ka vadītāji nevar veikt regulārus iknedēļas atpūtas laikposmus (45 h) transportlīdzeklī.

Atbildot uz Beļģijas Valsts padomes prejudiciālu jautājumu (lieta C 102/16), Tiesa apstiprināja, ka sankcijas, kas tiek piemērotas par regulāro nedēļas atpūtu transportlīdzeklī, ir saskaņā ar EK Regulas Nr. 561/2006 noteikumiem un to var prasīt izpildiestādes. Saskaņā ar Beļģijas tarifu, sods par regulāro iknedēļas atpūtas laiku transportlīdzeklī ir EUR 1 800.

Pilns sprieduma teksts ir pieejams šeit.

Nīderlande jau reaģēja uz ES Tiesas paziņojumu, oficiāli paziņojot par pārbaudes uzsākšanu un sankcijām par iknedēļas atpūtas laikposmu transportlīdzeklī.

Lasīt vairāk oficiālajā paziņojumā.