Noteikumu interpretācijas saskaņošana visā Eiropā – CORTE strādā, lai ierosinātu EK grozījumus

Jūnija beigās Belgradā notika CORTE (Ceļu satiksmes noteikumu izpildes organizāciju konfederācija) starptautiskās konfederācijas valdes sanāksme. Šīs tikšanās laikā tika apspriestas gaidāmās pārmaiņas transporta nozarē. Jaunie noteikumi būs svarīgi ne tikai transporta uzņēmumiem vai vadītājiem, bet arī inspektoriem, ministrijām, tahogrāfu ražotājiem un datu analīzes programmatūras piegādātājiem. Papildus nesen plaši runājamām tēmām, piemēram, ceļu paketēm un jauno viedo tahogrāfu noteikumiem, tika apspriests saskaņotu noteikumu interpretācijas projekts visā Eiropā. Ekspertu grupa, kas darbojas Aprēķinu Noteikumu Darba Grupas ietvaros, sagatavo dokumentu, kuru paredzēts nosūtīt Eiropas Komisijai līdz šā gada beigām. Tās apstiprināšana un iekļaušana pašreizējā TRACE programmā ļautu saskaņot tiesībaizsardzības iestāžu darbu un tādējādi arī transporta uzņēmumu un vadītāju darbu visās Eiropas valstīs.

28.-29. jūnijā notika cita CORTE valdes sanāksme, kurā sīki tika apspriesti Eiropas Komisijas priekšlikumi, kas iekļauti tā dēvētajā Ceļu Paketē (Road Package). Rudenī konfederācijas dalībnieki plāno apkopot savus komentārus un nodot tos ES iestādei. Vēl viens svarīgs jautājums, par kuru arī notiks apspriešanās ar Komisiju, ir dokuments, ko izstrādājuši Aprēķinu Noteikumu Darba Grupas eksperti. Kopš 2014. gada šīs komandas dalībnieki strādā pie sistēmas, kas ļautu saskaņot pārkāpumu analīzi visās Eiropas valstīs. Kā norāda eksperti, pašreizējā TRACE programma neparedz visus iespējamos gadījumus. Tas nozīmē, ka atsevišķas izpildes iestādes interpretē tos pašus tiesiskos noteikumus atšķirīgi. Par CORTE izstrādāto izmaiņu priekšlikumiem stāsta Malgoržata Stocerza no INELO, kura ir vienīgā Polijas pārstāve Konfederācijas valdē:

CORTE un aprēķināšanas noteikumu darba grupa pirmo reizi izveido šādu detalizētu un visaptverošu dokumentu pārkāpumu aprēķināšanai un analīzei. Iepriekš mēs nosūtījām uz Eiropas Komisiju atsevišķus pieteikumus, kas tika tālāk apspriesti. Mēs sagaidām, ka dokumenta galīgā versija tiks izveidota līdz šī gada beigām. Ir vairākas iespējas, kā uztvert mūsu priekšlikumu. Komisija var vienkārši apstiprināt projektu un pēc tam ieteikt vai publicēt to kā pamatnostādni. Vēl viena iespēja ir iekļaut to TRACE programmā, kas tagad apvieno pārbaužu darbu dažādās valstīs, un visi inspektori Eiropā ir apmācīti saskaņā ar to. Tomēr CORTE iekšpusē mēs atzīmējām, ka šis dokuments ir nepilnīgs. Tāpēc mūsu projekts ir papildināts ar pārkāpumu un kritisko situāciju gadījumiem, kas pašlaik nav skaidri un tieši neietekmē noteikumus. Mēs ceram, ka Komisija pieņems sagatavoto dokumentu, lai tajā pašā laikā tiktu ieviests jauns papildinošs un papildinošs elements visām autotransporta pārbaudēm. Ir ļoti svarīgi apvienot noteikumus par pārkāpumu analīzi visās Eiropas valstīs un nodrošināt risinājumu, kas atbilstu dažādajām inspektoru vajadzībām.

Uzaicinājums pievienoties CORTE

CORTE ir viena no zināmākajām starptautiskajām transporta platformām, kas tika izveidota 2004. gadā pēc vairāku Eiropas Savienības valstu izpildvaras pārstāvju iniciatīvas. Tās galvenais mērķis ir apvienot cilvēkus un organizācijas no Eiropas un ārpus tās, kas atbild par autotransportu, drošību un satiksmes aizsardzību. Konfederācijā ietilpst galvenokārt inspektoru, infrastruktūras un transporta ministriju un tahogrāfu karšu izsniedzēju pārstāvji, kā arī tahogrāfu ražotāji, programmatūras un ierīču transporta uzņēmumiem piegādātāji. Jūlija sanāksmē valdes pašreizējie locekļi paziņoja par savu nodomu paplašināt ekspertu grupu, iekļaujot arī turpmākas transporta uzņēmumu asociācijas. Līdz šim uzņēmumu galvenais pārstāvis ir Starptautiskā autotransporta savienība (IRU).

Tuvākajā nākotnē CORTE direktoru padome sāks meklēt un uzaicinās transporta uzņēmumus uz savu asociāciju. Es domāju, ka šāds uzaicinājums var nonākt Polijas un citu valstu asociācijā. Organizācijām ir arī iespēja brīvprātīgi iesaistīties un paust savu vēlmi pievienoties konfederācijai. Jāuzsver, ka tai vispār nav jābūt starptautiskai asociācijai. CORTE ekspertu grupa paplašinās arī ārpus ES esošajām dalībvalstīm, kā to pierāda mūsu pēdējās sanāksmes vadītājs“:  saka Malgoržata Stocerza.

CORTE padomes jūnija sanāksme notika pēc Serbijas Ceļu satiksmes drošības aģentūras īpaša uzaicinājuma. CORTE valdes pārstāvji tika iepazīstināti ar to, kā izskatās Nacionālās autotransporta inspekcijas darbs, kas pastāv kopš 2014. gada. Šobrīd inspekcijā ir 60 inspektori un tā attīstās dinamiski.

Interesanti, ka Serbijā 90% tahogrāfu ir analogās ierīces. Tikai 10% ir digitālie tahogrāfi. Citās Eiropas valstīs, kas pieder pie ES, mēs novērojam pilnīgi pretēju statistiku. Neskatoties uz šiem datiem, tomēr mums jāpatur prātā, ka Serbijas izpildiestādes nepārtraukti attīsta un uzlabo kvalifikāciju. Vadītājiem, kas šajā valstī veic transporta pakalpojumus, būtu jāapzinās iespējamās inspektoru pārbaudes.