Vadītāju nosūtīšana uz Itāliju – izmaiņas iesniegumos un dokumentācijā

Itālijā 2017.gada 17.jūlijā tika publicēti grozījumi likumdošanas dekrētā Nr.136, kas nosaka saistības ārvalstu darba devējiem, kuri norīko darba ņēmējus strādāt Itālijā.

No 2017. gada 24.jūnija tika mainīti šādi noteikumi:

Vadītāju pieteikšana reizi ceturksnī (3 mēneši). Līdz šim katrai ieceļošanai Itālijā (kabotāžas gadījumā) bija nepieciešama atsevišķa deklarācija. Pašlaik pieteikumus var iesniegt reizi ceturksnī, neatkarīgi no Itālijas teritorijā veikto operāciju skaita, kuru vadītājs šajā laikā veic.

Atgādinām, ka transportlīdzekļu vadītāju minimālā alga Itālijā kopā ar pienākumu deklarēt un saglabāt dokumentus attiecas tikai uz kabotāžas pārvadājumiem.

Dokumenti, kuriem jābūt transportlīdzeklī itāļu valodā:

  1. Darba līgums
  2. Iesniegums par nosūtīšanu – vienā eksemplārs glabājas pie vadītāja transportlīdzeklī, otrs pie pārstāvja Itālijā.
  3. Atalgojuma lapa – ja tas ir iespējams, par vadītāja rīcībā esošajā pieteikumā norādīto laikposmu.

Ja dokumenti, kas nepieciešami transportlīdzeklī, trūkst vai ir konstatēti pārkāpumi šajos dokumentos, pārbaudes laikā var uzlikt administratīvos sodus no EUR 1000 līdz EUR 10 000.