Eiropas Komisija izstrādā sistēmas, lai apkarotu manipulācijas transporta nozarē

20.martā Briselē notika vēl viena CORTE starptautiskās konfederācijas sanāksme, kuras laikā tika apspriestas, cita starpā, kravas automašīnu automātiskās svēršanas sistēma un tahogrāfu plombēšanas process transportlīdzekļos. Konfederācijas locekļi apsprieda Eiropas Komisijas projektus, kuru galvenais mērķis ir ierobežot pārkāpumus un manipulācijas ES teritorijā.

Marta CORTE sanāksme tika sasaukta pēc Enforcement Working Group locekļu iniciatīvas, kas darbojas, lai veicinātu vienotu noteikumu piemērošanu visā ES un ārpus tās. Projekts, kuru komanda šobrīd īsteno, attiecas uz kravas automašīnu automātiskās svēršanas sistēmu. Kā norāda eksperti, pārāk liels piekrautā transportlīdzekļa svars ir viens no nopietnākajiem transporta uzņēmumu pārkāpumiem, kas var būt par iemeslu pārvadāšanas atļaujas atņemšanai. Polijā naudas soda, ko uzliek uzņēmējam par transportlīdzekļa pārslogošanu ir no 500 līdz 15 000 PLN.

Eiropas Komisija īsteno projektu kravas automašīnu automātiskās svēršanas sistēmas ieviešanai. Saskaņā ar sākotnējiem konstatējumiem šie mērījumi tiks veikti, izmantojot sensorus, kas uzstādīti pie kravas automašīnas asīm, un pēc tam šie rezultāti tiks reģistrēti tahogrāfā. Komisijas darbs šajā jomā ir svarīgs, jo tas var samazināt problēmu ar pārslogotiem transportlīdzekļiem visā Eiropā. Dati no Ceļu un tiltu pētniecības institūta liecina, ka pat katra trešā kravas automašīna, kas pārvietojas pa Polijas ceļiem, sver vairāk par noteikto normu – saka Piotr Żółty no INELO, kas ir CORTE loceklis.

Cits jautājums, ko Eiropas Komisija aplūkoja, lai apkarotu negodīgu autovadītāju praksi, ir tahogrāfa sistēmas plombēšana transportlīdzekļos. Pašlaik tikai kustības sensors un tahogrāfs ir aizsargāti, neietverot sistēmas kabeļus. Pastāv arī lielas šaubas par vienotu vadlīniju trūkumu attiecībā uz pašu plombēšanas procesu, kas var atšķirties atkarībā no transportlīdzekļa veida un markas.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas sākotnējiem plāniem, jaunas, vienotas plombēšanas sistēmas projekta īstenošanas laikam jāsakrīt ar pienākumu uzstādīt viedos tahogrāfus kravas transportlīdzekļos. Šīs iniciatīvas mērķis ir atvieglot kontroles iestāžu darbu visā Eiropā un ierobežot autovadītājiem iespēju veikt pārkāpumus. Saskaņā ar Dānijas policijas pārstāvja sniegtajiem datiem, ar tahogrāfiem saistīto manipulāciju skaits nepārtraukti pieaug un pagājušajā gadā vairāk nekā divas reizes pārsniedza 2015. gadā fiksēto skaitu – piebilst Piotr Żółty.

Būtiska izmaiņa attiecībā uz tahogrāfiem un to nomaiņu vai remontu var būt arī pamatnostādnes, ko Eiropas Komisija izstrādā jau divus gadus. Kopš 2012. gada oktobra transporta uzņēmumiem ir pienākums uzstādīt tahogrāfos jaunākās paaudzes kustības sensorus. Tomēr situācijas, kurās tiek bojāts tikai kustības sensors, ir problemātiskas. Noteikumos nav precizēts, vai veicot remontu, elementu var nomainīt ar to pašu modeli, vai jāuzstāda jaunāka versija.

Īstenotā prakse atšķiras atkarībā no tā, kā automašīnu darbnīcas interpretē noteikumus. Ārkārtējos gadījumos Francijas ceļu inspekcija pārvadātājiem uzlika naudas sodus pat līdz dažiem simtiem eiro. Tomēr Eiropas Komisija ir konstatējusi, ka, nomainot tikai elementu, nevis visu tahogrāfu, jāņem vērā situācija, kas bija spēkā transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas brīdī. Ja pašlaik automašīnā ir uzstādīts vecākas paaudzes sensors, tad veicot remontu, to var izmantot atkārtoti – skaidro Żółty.

Eiropas Komisijas pamatnostādne stājas spēkā ar tās publicēšanas brīdi. Saskaņā ar iestādes sākotnējiem plāniem tas notiks vēl šajā pusgadā.